Rasa Račienė

Please specify image url

Rasa Račienė, biomedicinos mokslų daktarė, vaikų gydytoja odontologė

Trumpa biografija

• 1989 m. baigė Kauno Medicinos Instituto stomatologijos specialybę.

• 2009 m. apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją tema „Moksleivių dantų gydymo baimė ir su ja susiję socialiniai bei psichologiniai veiksniai.“

Profesinė veikla

Skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio šalių konferencijose, jos rašyti straipsniai spausdinami įvairuose leidiniuose (mokslo žurnaluose, periodinėje spaudoje), dalyvauja TV ir radijo laidose. Domėjimosi sritys: dantų gydymo baimė, vaikų burnos ligų profilaktika.

Narystė profesinėse organizacijose:

Nuo 2010 m. yra LR Odontologų rūmų profilaktinių programų koordinavimo komisijos narė.